O zdrowiu prawie wszystko

4 marca 2017 r. uczniowie klas 1 i 2 liceum wzięli udział w ciekawych zajęciach, które odbyły się w Centrum Turystyki Rekreacji WSiZ w Kielnarowej. Wysłuchali dwóch wykładów:

  • pierwszy dotyczył środków chemicznych dodawanych do żywności, ich rodzajów i wpływu na zdrowie
  • drugi związany był z budową szkieletu człowieka i najczęstszymi rodzajami urazów układu ruchu.

W części praktycznej uczniowie przeszli przyspieszony kurs masażu, który wykonywali później samodzielnie - był to masaż ręczny i masaż gorącymi kamieniami. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające, uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy związanych z budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka oraz urazami i sposobami ich zapobiegania.

Organizatorka wyjazdu - p. Beata Nycz