KLUB EUROPEJSKI

Warto być otwartym na innych...

poznawać kulturę i tradycje różnych narodów. Nieocenione jest rozbudzanie chęci poznawania, pasji podróżowania, no i ... doskonalenie kompetencji językowych. Efektem spotkań z cudzoziemcami jest zawsze wzbogacenie wiedzy na temat innych krajów i ludzi tam żyjących, pokonanie stereotypów i uprzedzeń, a często nawiązanie trwałych relacji i przyjaźni. 

Nasz Klub Europejski proponuje różne formy takich spotkań:

  • wymiany młodzieżowe z partnerami z zagranicy i współpraca szkół pomiędzy spotkaniami (wspólne realizowanie projektów, warsztaty, wycieczki, uczestniczenie w zajęciach szkolnych)
  • zajęcia prowadzone przez native speaker`ów
  • zajęcia językowo - kulturowe prowadzone w j. angielskim w ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów AIESEC
  • spotkania nt. podejmowania studiów lub pracy za granicą
  • wyjścia na spektakle obcojęzyczne
  • konkursy piosenki obcojęzycznej
  • organizowane w szkole eventy np. Dzień Języków.

VIII LO zainicjowało kolejną formę współpracy międzynarodowej. Uczniowie klasy 1b, za sprawą swojej nauczycielki j. angielskiego p. Pauliny Szkoły-Pęcek mieli okazję poznać wolontariuszy, którzy przyjechali do Rzeszowa do Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO.

11 grudnia 2019 r. w przedświątecznej już atmosferze odbyła się kolejna edycja szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Uczniowie klasy 1as wprowadzili nas w tę atmosferę, wykonując znane świąteczne piosenki w j. angielskim.

W piątek 8 listopada duża część naszej społeczności uczniowskiej (61 osób) z różnych klas miała przyjemność obejrzeć spektakl w języku angielskim PETER BLACK. Wspólnie wyruszyliśmy do WDK w Rzeszowie, aby obejrzeć losy nieszczęśnika i pechowca nazywanego Peter. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności rozumienia tekstu w języku angielskim i spędzić miło czas.

 Opiekunowie grupy:
                    Katarzyna Wołowiec
                    Anna Sawicka
                    Aleksandra Bembenek

23-dsc_2449
27-dsc_2509
38-dsc_2766
Previous Next Play Pause
1 2 3

Z wizytą u naszych niemieckich sąsiadów

Uczniowie naszej szkoły gościli w dniach 03-09.06.2019 w szkole partnerskiej Geschwister Scholl Gymnasium w Lebach / Niemcy. Wymianę uczniowską wsparła finansowo Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Lebach leży w Kraju Saary (Saarland), partnerskim regionie województwa podkarpackiego. Samo Lebach jest miasteczkiem położonym w malowniczej okolicy doliny rzeki Saary, a Geschwister-Scholl-Gymnasium jest szkołą ogólnokształcącą o siedemdziesięcioletniej tradycji.
Od 03-05.06. uczniowie mieszkali w schronisku młodzieżowym we Frankfurcie nad Menem, gdzie w grupach międzynarodowych mogli wzajemnie się poznać i integrować. Mieli okazję zwiedzić Frankfurt, jak również podziwiać miasto z punktu widokowego Main Tower.

“Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem"
Te słowa przypisuje się wielu osobom – niektóre źródła wymieniają tu J.W. Goethe,
inne mówią o ukraińskich poetach albo cytują to jako słowackie przysłowie.
W 2001 roku Rada Europy ustanowiła 26. września Europejskim Dniem Języków.
Z tej okazji organizowane są różnorodne wydarzenia, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego, a z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

„Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie”

Jimmy Page

5 grudnia 2017 r., kolejny raz odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wykonawcy - uczniowie klas licealnych VIII LO oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego, zaśpiewali piosenki w języku angielskim i hiszpańskim. Oceniani byli za umiejętności wokalne, zachowanie na scenie, językową poprawność wykonywania piosenki oraz ogólne wrażenie.