"Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić..."

Przysłowie Wschodnie

Profilaktyka w naszej szkole to przede wszystkich sposób ochrony młodych ludzi przed skutkami zagrożeń, jakie niosą za sobą współczesne czasy. Próbujemy osłaniać „profilaktycznym parasolem” naszych uczniów, edukując ich w zakresie problematyki zdrowotnej m.in. profilaktyka nowotworów skóry - czerniaka, raka piersi, raka szyjki macicy. Wyposażamy ich w wiedzę dotyczącą zagrożeń HIV/AIDS

Rozmawiamy o skutkach związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, nikotyny, alkoholu. Podejmujemy tematykę związaną z zagrożeniami w Internecie, cyberprzemocą, cyberuzależnieniami. Mówimy o agresji i przemocy w realnym życiu i jej wpływie na młodego człowieka. Uczymy asertywności, pokazujemy jak radzić sobie ze stresem.

Działania profilaktyczne realizują specjaliści zapraszani przez naszą szkołę oraz wychowawcy, pedagog w ramach godzinach wychowawczych .Profilaktyka jest obecna także w szkolnych i międzyszkolnych akcjach, kampaniach i happeningach.

Chcemy, aby wiedza ochroniła naszych uczniów teraz i w dorosłym życiu.

Społeczność VIII LO przeciw przemocy

Co roku w VIII LO organizowany jest DZIEŃ BEZ PRZEMOCY - przybiera on różne formy - od prezentacji i prelekcji nt. form przemocy, sposobów radzenia sobie z przemocą i wskazówek, gdzie i jak szukać pomocy, poprzez konkursy na przykład na przygotowanie plakatu "NIE przemocy", spotkania na sali gimnastycznej mające formę zabawy i integracji młodzieży VIII LO z uczniami SMS "Resovia", z którymi uczymy się  w tych samych salach i poruszamy po wspólnych korytarzach, konkursy karaoke, po happeningi jak np. budowanie pociągu przeciwko przemocy czy żywego hasła na szkolnym placu.

"Rób to co kochasz, to Twój wybór”
 
W październiku i listopadzie 2018 r. Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” realizowała w naszej szkole projekt pn. „Rób to co kochasz, to Twój wybór”.
W każdej klasie prawnik przeprowadził 3-godzinne spotkanie nt.: odpowiedzialności prawnej nieletnich. Pani psycholog zrealizowała 4-godzinne warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Gdzie są granice wirtualnej zabawy? - spotkanie z Krzysztofem Piersą
 
Czy od gier komputerowych można się uzależnić? Gdzie są granice wirtualnej zabawy? Dlaczego gry i świat wirtualny stają się głównym sposobem spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży? Jak niezwykła i jednocześnie niebezpieczna potrafi być cyfrowa rozrywka? – o tym wszystkim opowiadał Krzysztof Piersa, autor książek „Komputerowy ćpun” oraz „Trener Marzeń”, coach i trener e-sportowy na spotkaniu w z młodzieżą VIII LO w dniu 18 października 2018 r.

"Wyrwani z niewoli"
 
„Wyrwani z niewoli”, czyli Piotr Zalewski i Jacek „Heres” Zajkowski byli gośćmi naszej szkoły, w poniedziałek 24 października 2016 r. Zaprezentowali oni bardzo dynamiczny i wciągający program profilaktyczno-ewangelizacyjny „Ku wolności”. Na podstawie swojego doświadczenia wyrwania z nałogów i doświadczenia wiary opowiadali o tym, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji życiowej jest wyjście, trzeba tylko zaufać drugiemu człowiekowi. Mówili o lękach i maskach współczesnej młodzieży.

Młodzi patrzą na trzeźwo

W dniu 15.01.2015 r. uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego  wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez przedstawiciela Fundacji Zielony Liść pod hasłem „Młodzi patrzą na trzeźwo” .
Zaprezentowany został ciekawy i zmuszający do myślenia film. Wykorzystano także do ćwiczeń symulator nietrzeźwości (alkogogle i narkogogle).

Urwij się z cyfrowej smyczy


W czwartek 29 listopada 2018 r. w VIII LO odbyła się nietypowa akcja. Wszyscy chętni, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli okazję sprawdzić, jak żyje się jedną dobę bez telefonu. Po lekcjach można było zostawić swój telefon w sekretariacie VIII LO - wyłączony i opisany aparat został bezpiecznie zamknięty w szafie pancernej.Telefon można było odebrać dopiero następnego dnia, właśnie po upływie doby.