Nauczyciele wychowania fizycznego wraz z Samorządem Uczniowskim VIII LO organizują rozgrywki klasowych zespołów siatkarskich. Zapraszamy do udziału w rywalizacji i życzymy dobrej zabawy.

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI KLASOWYCH ZESPOŁÓW SIATKARSKICH

TERMIN PRZEPROWADZANIA SPOTKAŃ
• Mecze są rozgrywane wg terminarza, który będzie zamieszczany na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego i tablicy przy sali gimnastycznej.
• Obsadę sędziowską stanowią nauczyciele wychowania fizycznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
• W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie liceum oraz gimnazjum, którzy zgłosili swój udział.
• Drużynę reprezentuje kapitan; kontaktuje się z organizatorami oraz przekazuje informacje.
• Zespół stanowi minimum 5 zawodników na boisku (na boisku może przebywać max. 3 chłopców).

SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK
• Mecze rozgrywane są na sali sportowej.
• Drużyna w miarę możliwości gra w jednolitym stroju.
• 10 min. przed rozpoczęciem spotkania drużyny rozgrzewają się na boisku.
• Spotkanie wygrywa zespół, który wygra dwa sety (do 15 pkt)
• W przypadku równości wygranych setów 1: 1, rozgrywany jest 3 set decydujący (do 15 pkt) Obowiązują przepisy piłki siatkowej ustanowione przez PZPS
• Mecz zostanie zakwalifikowany jako przegrany walkowerem w przypadku gdy:
• drużyna nie stawi się do gry w wyznaczonym czasie,
• drużyna zgłosi się do zawodów z mniejsza ilością zawodników niż 5,
• drużyna zejdzie z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania ,
• w składzie drużyny na boisku będzie więcej niż 3 chłopców

PUNKTACJA
• Drużyna otrzymuje 3 pkt. za mecz wygrany z wynikiem 2: 0
• Drużyna otrzymuje 2 pkt. za mecz wygrany z wynikiem 2: 1
• Drużyna otrzymuje 1 pkt. za mecz przegrany z wynikiem 1: 2
• Drużyna otrzymuje 0 pkt. za mecz przegrany z wynikiem 0: 2

KARY DLA ZAWODNIKÓW
Niewłaściwe zachowanie członka zespołu w czasie spotkań, w przerwach, przed lub po jego zakończeniu wobec sędziów, przeciwników, zawodników swojego zespołu lub publiczności, karane jest karami obowiązującymi w Statucie Szkoły.

NAGRODY
Każdy zawodnik z drużyn zajmujących I, II, III miejsce otrzyma nagrodę niespodziankę.