Sekretariat czynny codziennie w godz. 7 00 - 15 00