WIWAT KRÓL! WIWAT KONSTYTUCJA!

W dniu dzisiejszym świętujemy 231. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 Maja. Celem ustawy rządowej – podpisanej w 1791 r. podczas burzliwych obrad Sejmu Wielkiego – była próba ratowania Rzeczypospolitej osłabionej w wyniku pierwszego rozbioru.

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz określającą prawa i obowiązki obywateli. Mimo wpływu ponad 200 lat od czasu jej uchwalenia, stanowi ona do dzisiaj ważny element zbiorowej pamięci Polaków, którym przypomina o poczuciu odpowiedzialności za losy swojego kraju. 

Zapraszamy do wysłuchania piosenki UWIERZ POLSKO 

Szacunek i troska o dobro ojczyzny, umiłowanie jej tradycji i trudnej historii oraz kształtowanie właściwych postaw patriotycznych to wartości, o których pamięta i które rozwija społeczność VIII LO im. S. Wyspiańskiego w Rzeszowie.