Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym rodzinie „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”.

Cele konkursu:
    podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka,
    ukazanie przykładów wartościowych relacji rodzinnych,
    wskazanie dobrych praktyk w relacjach pomiędzy rodziną a nauczycielem i szkołą,
    ukazanie pozytywnych przykładów nauczycieli wspierających rodziny,
    wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.Uczestnicy konkursu:
    uczniowie klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
    uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych,
    nauczyciele uczący w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i  ponadpodstawowych.

Zadania uczestników:
    Zadaniem ucznia – uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisemnej, na temat „Rodzina. Mając siebie − mamy tak wiele” w formie np.: opowiadania, listu, kartki z pamiętnika, eseju, rozprawki.  Napiszcie o waszych rodzinnych przygodach, o tym, jak lubicie wspólnie spędzać czas, o ważnych wydarzeniach, o relacjach, które sprawiają, że wasza rodzina jest wyjątkowa. Praca powinna być przygotowana w języku polskim i mieć objętość od 1 do 5 stron znormalizowanych. Jedna strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami.
    Zadaniem nauczyciela – uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisemnej w formie scenariusza zajęć lekcyjnych lub scenariusza działań szkolnych poświęconych rodzinie. Praca powinna być przygotowana w języku polskim i mieć objętość od 2 do 5 stron znormalizowanych. Jedna strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami. Dopuszczalne są załączniki, np. karty pracy, rysunki, ilustracje.

Zgłoszenia do konkursu oceniane będą w następujących kategoriach:
    kategoria I – uczniowie IV–VI klasy szkoły podstawowej,
    kategoria II – uczniowie VII–VIII klasy szkoły podstawowej,
    kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych,
    kategoria IV – nauczyciele.

Organizator przyzna nagrody autorom trzech najwyżej ocenionych prac z każdej kategorii oraz może przyznać wyróżnienia.

Przewiduje się także dyplomy dla laureatów oraz dla nauczycieli prowadzących uczniów.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej: 1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł, 3 miejsce – 500 zł, Wyróżnienie – 300 zł.

Redakcja czasopisma WychowujMy opublikuje zwycięskie prace w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Konkurs trwa od dnia 15 maja 2022 r. do dnia 30 października 2022 r..

Termin nadsyłania prac konkursowych, od dnia 16 maja 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 r.
Więcej informacji  w sprawie konkursu dostępnych jest na stronie: https://www.ore.edu.pl/2022/05/konkurs/ oraz https://rodzina.ore.edu.pl/public/forms/strona-glowna-h59