Historia szkoły rozpoczęła się 1 września 1988 roku, kiedy na mocy Decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 16a powstała Szkoła Podstawowa Nr 26. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono wówczas mgr Krystynie Czyżowskiej. Od 1 września 1992 roku przy Szkole Podstawowej Nr 26 zostało utworzone VIII Liceum Ogólnokształcące, a obie szkoły połączono w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie. Wraz z reformą oświaty z dniem 1 września 1999 r. w miejsce likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 26 powołano Gimnazjum Nr 3. Do 31 sierpnia 2005 r. szkołą kierowała mgr Grażyna Broda.
Dzięki staraniom pani dyrektor, na mocy uchwały Rady Miasta - 25 kwietnia 2003 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie otrzymał sztandar i imię patrona - Stanisława Wyspiańskiego.
Od 2005 r. kierowali szkołą kolejno dyrektorzy:
mgr Zofia Kanicka – 2005 r. – 2013 r.
mgr Tomasz Pajęcki – 2013 r. – 2016 r.
mgr Anna Murias – od 1 września 2016 r.
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, w którego skład ostatecznie wchodziły Gimnazjum Nr 3 i VIII Liceum Ogólnokształcące, pozostawała niezmienna do roku szk. 2018/2019. Na skutek kolejnej reformy systemu oświaty z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum Nr 3 zostało wygaszone i rozwiązany został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3. Od 1 września 2019 r. samodzielnie funkcjonuje czteroletnia szkoła ponadpodstawowa – VIII Liceum Ogólnokształcące.

2_1
Krystyna Czyżowska. Dyrektor szkoły 1988–1992
2_2
Grażyna Broda. Dyrektor szkoły 1992-2005
2_3
Zofia Kanicka. Dyrektor szkoły 2005–2013
2_4
Tomasz Pajęcki. Dyrektor szkoły 2013-2016