Prezydium Rady Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:           Barbara Salach
Wiceprzewodniczący:   Andrzej Szurlej
Skarbnik:                       Wiesław Janczura
Członek:                        Dorota Soja
Członek:                        Monika Sobolak

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca:          Tatiana Szafirska-Kieferling 
Członek:                       Konrad Batory
Członek:                       Michał Draus

Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki na rok szk. 2021/2022 na cele swojej działalności w wysokości 50 zł.

Składki można wpłacać za pośrednictwem skarbnika RR lub przewodniczącego rady klasowej, ew. bezpośrednio na rachunek RR:

87 9176 1022 2003 0026 3476 0001

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami rodziców, o innych terminach członkowie RR będą powiadomieni pisemnie.

Składki na Radę Rodziców można wpłacać do przewodniczącego klasowej Rady lub bezpośrednio do skarbnika RR (po wywiadówce).
 

Skład Rady Rodziców w r. szk. 2021/2022:

 1. Jadwiga Micał klasa 1a
 2.  Bogdan Zdeb klasa 1b
 3. Joanna Pietryka klasa 1c
 4. Katarzyna Wojak klasa 1d
 5. Andrzej Szurlej klasa 2a
 6. Anna Szalwa klasa 2b
 7. Monika Sobolak klasa 2c
 8. Robert Wrzesień klasa 2d
 9. Katarzyna Kopeć-Wilska klasa 3ag
 10. Karina Zawada klasa 3bg
 11. Anna Hadam klasa 3cg
 12. Paweł Serwatko klasa 3as
 13. Michał Draus klasa 3bs
 14. Tatiana Szafirska - Kieferling klasa 3cs
 15. Wiesław Janczura klasa 3ds
 16. Dorota Soja klasa 3es
 17. Barbara Salach klasa 3ds

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) zawarł porozumienie o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego (gwarantowanego przez NFZ) dla uczniów VIII LO z gabinetem stomatologicznym EURO DENTAL CLINIC ul. Lewakowskiego 10 35-119 Rzeszów.

Gabinet przyjmuje pacjentów w godz. 9.00 - 20 00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Uczniowie naszej szkoły przyjmowani są po uprzednim zarejestrowaniu, poza godzinami lekcyjnymi, w przypadku uczniów niepełnoletnich - pod opieką rodziców. W gabinecie proszę zaznaczyć, że pacjent jest uczniem naszego liceum.
Wcześniej rodzic/ opiekun prawny ucznia podpisuje zgodę na korzystanie z opieki stomatologia - na podst. porozumienia szkoły z ww. gabinetem - zgodę należy złożyć do wychowawcy.