W dniu 11 października 2021 uczniowie klasy 2d wzięli udział w inauguracji III edycji Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji na rok szkolny 2021/2022. Spotkanie otworzyła wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart. Uczestniczyli w nim szefowie podkarpackich służb mundurowych i dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW i sędzia Trybunału Stanu, który w swoim wystąpieniu przybliżył młodzieży aktualne zagrożenia dla wolności i praw człowieka, w kontekście współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym cyfrowego i transgranicznego. Uczniowie mieli również okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej w Polsce, jak również współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, z którymi mogą mieć również do czynienia w środowisku szkolnym.

Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji (PSWiT) to cykl spotkań organizowanych przez wojewodę podkarpackiego i dedykowanych uczniom szkół ponadpodstawowych, nauczycielom i dyrektorom szkół. W ramach PSWiT odbywają się zajęcia, seminaria i debaty z prawnikami, socjologami, psychologami, historykami i funkcjonariuszami policji, w czasie których przybliża się słuchaczom problematykę roli jednostki w społeczeństwie, relację państwo-jednostka oraz międzynarodowe i konstytucyjne aspekty wolności i praw człowieka".

Organizatorem wyjścia był nauczyciel historii dr Grzegorz Wrona

Wyjscie 2d2
wyjście 2d 3
wyjście 2d 4
Wyjście 2d 2021
Previous Next Play Pause
1 2 3 4