Rok szkolny 2022/2023

LP.  

WYDARZENIE

TERMIN

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.      

Wywiadówka

12 września 2022 r.

Klasy I   - godz. 17.00

Klasy  II, III i IV - godz. 18.00

3.      

Wywiadówka

Konsultacje indywidualne dla rodziców

21 listopada 2022 r.

godz. 17.00

godz. 17.30 - 19.30

5.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia (piątek) - 31 grudnia (sobota) 2022 r. 

6.      

Koniec pierwszego półrocza - klasyfikacja

  5 stycznia 2023 r. (czwartek)

7.      

Wywiadówka

Konsultacje indywidualne dla rodziców

  9 stycznia 2023 r.  godz. 17.00

godz. 17.30 - 19.30

8.      

Ferie zimowe lubelskie, podkarpackie, pomorskie, łódzkie, śląskie

  16 – 29 stycznia 2023 r.

9.   

Wywiadówka

Konsultacje indywidualne dla rodziców

27 marca 2023 r. godz. 17.00

godz. 17.30 - 19.30

10.   

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

12.   

Zakończenie zajęć w klasach IV liceum

28 kwietnia 2023 r. (piątek)

13.   

Egzamin maturalny

4 – 23 maja 2023 r.

14.   

Wywiadówka

Konsultacje indywidualne dla rodziców

22 maja 2023 r. godz. 17.00

godz. 17.30 - 19.30

15.   

Klasyfikacja roczna

19 czerwca 2023 r.

16.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

17.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

18.

 

Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 31 października 2022 r. (poniedziałek)

22 grudnia 2022 r. - szkolna WIGILIA (czwartek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

Zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE - dni egzaminu maturalnego w VIII LO

4, 5, 8 i 9 maja (czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek) 2023 r.

9 czerwca 2023 r. (piątek)

21 - 22 czerwca 2023 r. (czwartek i piątek)