Lekcje inne niż zwykle

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Inspirowani myślą Benjamina Franklina uważamy, że zajęcia edukacyjne nie muszą odbywać się tylko w szkolnej ławce.
Ciekawą lekcją, inną niż zwykle, pozwalającą zaangażować wszystkie zmysły i uruchomić różne style uczenia się są np.

  • ekspedycje w terenie
  • doświadczenia w profesjonalnych laboratoriach uczelni wyższych
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • wyjazdy do centrów nauki
  • organizowane w szkole eventy o charakterze naukowym

Wartości, które warto przypominać: rodzina, miłość, poświęcenie dla drugiego człowieka...

W dniu 22 marca 2019 r. klasy 1a i 2a wzięły udział w konferencji popularnonaukowej z okazji XV Narodowego Dnia Życia, zorganizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego panią Ewę Leniart w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Konferencję rozpoczęła multimedialna prelekcja historyczna o bohaterskiej rodzinie Ulmów zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom (24 marca po raz drugi będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką). Następnie uczniowie mieli szansę obejrzeć multimedialne projekty laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Po krótkiej przerwie na herbatę, kawę i pączki miała miejsce prelekcja historyczna „Rodziny Sprawiedliwych z Podkarpacia”. Konferencję zakończył koncert chóru „Młody Duch i Przyjaciele”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Samarytanie z Markowej”.


Seminarium  "Wybrane Problemy Chemii"

Uczennice klasy 3 liceum wzięły udział w seminarium pt. " Wybrane Problemy Chemii". Spotkanie odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej. Uczennice wzięły udział w w interesujących wykładach i zajęciach laboratoryjnych, miały też okazję samodzielnie wykrywać związki organiczne.

Projekt edukacyjny pt. "Ja się cały czas czegoś uczę"

Uczniowie klasy 1 liceum wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt. "Ja się cały czas czegoś uczę". W ramach projektu VIII LO odwiedzili studenci koła naukowego Mechatron z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy w praktyczny sposób zaprezentowali zagadnienia związane z projektowaniem, programowaniem, robotyką oraz przeprowadzili pokazy fizyczne i chemiczne.

O zdrowiu prawie wszystko

4 marca 2017 r. uczniowie klas 1 i 2 liceum wzięli udział w ciekawych zajęciach, które odbyły się w Centrum Turystyki Rekreacji WSiZ w Kielnarowej. Wysłuchali dwóch wykładów:

  • pierwszy dotyczył środków chemicznych dodawanych do żywności, ich rodzajów i wpływu na zdrowie
  • drugi związany był z budową szkieletu człowieka i najczęstszymi rodzajami urazów układu ruchu.

W części praktycznej uczniowie przeszli przyspieszony kurs masażu, który wykonywali później samodzielnie - był to masaż ręczny i masaż gorącymi kamieniami. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające, uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy związanych z budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka oraz urazami i sposobami ich zapobiegania.

Organizatorka wyjazdu - p. Beata Nycz

„Matematyczny Czar Par" raz jeszcze

Wewnątrzszkolny konkurs matematyczno - logiczny stał się już w naszej szkole tradycją i jak zwykle mogli w nim wziąć udział uczniowie klas 1 i 2. Tegoroczna edycja odbyła się 18 maja 2017 r

Zwycięzców wyłoniono spośród 15 par:

O nowotworach i dopalaczach naukowo

W piątek 10 lutego 2017 r. uczniowie klasy 2a i 3a wzięli udział w XXIV Seminarium „Wybrane Problemy Chemii 2017” na Politechnice Rzeszowskiej. Mieli oni okazję wysłuchać niezwykle ciekawych wykładów. Jeden z nich dotyczył składu chemicznego dopalaczy oraz metod wykrywania komórek nowotworowych. Drugi opowiadał o materiałach kompozytowych.